Nieuws: Zorgprestatiemodel, update en meer

Op zaterdag 27 maart 2021 wordt CRSInternet versie 3.74 geïnstalleerd. In deze versie is een groot aantal verbetering en uitbreidingen voor het berichtenverkeer en het declareren van iJW 3.0 en iWMO 3.0 geïmplementeerd.

De update wordt in de ochtend uitgevoerd en het kan zijn dat u enkele minuten niet kunt werken. Bent u van plan zaterdagochtend CRSInternet te gebruiken en wilt u zeker weten dat dit ongestoord kan, laat het ons dan even weten. We installeren bij u dan als eerste de update en geven een seintje als deze is uitgevoerd. U kunt dit aangeven in een e-mail naar update@trompbx.nl

Over Versie
In de “Over versie” kunt u lezen wat de wijzigingen zijn in deze versie van CRSInternet. Zoek in de selfserviceportal op “over versie”.

Zorgprestatiemodel

Het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM) gaat in vanaf 1 januari 2022. Alle bestaande DBC’s, BGGZ-trajecten en DBBC’s moeten worden afgesloten aan het einde van 2021 en vanaf 2022 wordt op een nieuwe manier geregistreerd en gedeclareerd. De registratie in CRSInternet door de hulpverleners zal niet veel veranderen: je registreert afspraken op een prestatie bij een cliënt. Die prestatie is dan geen DBC- of BGGZ-traject maar een “ZPM-traject”. In de achterliggende functionaliteit van CRSInternet verandert echter heel veel.

Belangrijke verschillen tussen het ZPM en DBC’s zijn dat losse afspraken (consulten) gedeclareerd worden i.p.v. een traject en dat een tarief mede afhankelijk wordt van het type beroep van een behandelaar. De volgende zin geeft een goede samenvatting:

“Consulten worden in het zorgprestatiemodel gedifferentieerd naar het beroep van de uitvoerder, naar doel (diagnostiek respectievelijk behandeling) en naar tijdsduur. Daarnaast wordt in de tarifering rekening gehouden met de setting waarin het consult plaatsvindt.”
Bron: Zorgprestatiemodel-consultatiedocument-veldafspraak-beroepen-24-08-2020 – Pagina 7. Meer informatie op de website van de NZa over het zorgprestatiemodel.

Om CRSInternet gereed te maken voor het ZPM gaan we in fasen functionaliteit toevoegen. Dit begint met het inlezen van codetabellen die gebruikt gaan worden. Een complicerende factor is dat de tabellen nog in een conceptfase zijn, deze zijn namelijk nog steeds niet definitief gemaakt door de NZa. De lijsten bevatten op dit moment (22 maart 2021) nog overduidelijke (spel)fouten die gecorrigeerd moeten worden. Dit betekent dat codelijsten die nu worden ingelezen nog worden aangepast in de loop van dit jaar. Ook de declaratiestandaard is nog slechts in concept.

Planning
De globale planning staat hieronder, de functionaliteit komt steeds beschikbaar in een nieuwe CRSInternet release of fix.

  1. April 2021: inbouwen ZPM-codelijsten. In de huidige conceptlijsten zijn er ruim tien codelijsten beschikbaar, exclusief tarieflijsten. Bijvoorbeeld beroepen, consult, setting, etc.
  2. Mei 2021: eerste rapportages simulatie waarmee inzicht gekregen kan worden in het verschil tussen DBC- en ZPM-prijs
  3. Q3 2021: inbouwen declaratiestandaard ZPM
  4. Q3 2021: validaties ZPM inbouwen
  5. Q4 2021: aanpassen export boekhouding
  6. Q4 2021: uitbreiden VECOZO koppeling t.b.v. ZPM-declaraties
  7. Q4 2021: inbouwen ZPM-rapportages

Zelfanalyse
Mocht u zelf een analyse willen maken van de impact van het nieuwe model, dan hebben we hiervoor een artikel geschreven op ons supportportal, zoek op “ZPM”. Aan de hand van een standaardrapport uit CRSInternet kunt u dit rapport in Excel in drie stappen uitbreiden voor een basale analyse van de impact en uw omzet in DBC’s of BGGZ-trajecten vergelijken met die in het ZPM.

Beveiliging

Tot op heden is het mogelijk als applicatiebeheerder enkele instellingen omtrent beveiliging naar eigen inzicht aan te passen. Door de toenemende eisen rondom beveiliging zien we de noodzaak om hier als leverancier strenger te zijn en een hogere mate van beveiliging af te dwingen.

In de week na de update worden alle gebruikers verplicht een sterk wachtwoord aan te maken. Gebruikers die al een sterk wachtwoord – en dat is de overgrote meerderheid – hebben ingesteld zullen hier niets van merken, alle overige gebruikers krijgen een melding en moeten dan hun wachtwoord verplicht wijzigen. U kunt als applicatiebeheerder de instelling hiervoor controleren in Beheer > Systeeminstellingen > Toegang / Beveiliging, tabblad Beveiliging en dan de setting “Forceer wachtwoordwijziging bij zwak wachtwoord”. Deze dient AAN te staan.

Dit is een opstap naar het verplichten van 2FA, dat in een later stadium komt. 2FA kan nu nog door een applicatiebeheerder worden uitgezet, dit is echter alleen onder bepaalde omstandigheden een geschikte werkwijze (zoals het gebruik van CRSInternet in een bedrijfsnetwerk). Er kan op drie verschillende manieren gebruik gemaakt worden van 2FA: SMS, Mail en Authenticator (TOTP). Meer informatie kunt u vinden in de selfserviceportal door te zoeken op “2FA”. Er is een ruime keuze aan app’s indien u voor TOTP kiest.

Is CRSInternet het meest geschikte EPD voor uw praktijk?

Probeer het uit!
Met een proefaccount kunt u de software bekijken en uitproberen.

gratis en vrijblijvend

Aanvraag demo-account

Probeer CRS Internet vrijblijvend uit

Hieronder kunt u de gegevens invoeren die wij nodig hebben om een demo-account aan te maken. Na verzenden van de aanvraag krijgt u binnen een werkdag een e-mail met de inloggegevens en kunt u tenminste dertig dagen gebruik maken van uw demo-account.

Door een account aan te vragen, gaat u akkoord met de voorwaarden:
• het account is alleen voor persoonlijk gebruik;
• de inloggegevens mogen niet worden doorgegeven;
• het gebruik is uitsluitend voor evaluatiedoeleinden;
• invoer van gegevens op eigen risico, deze zijn zichtbaar voor anderen;
• ingevoerde gegevens kunnen verwijderd worden.

We zullen u enkele emails sturen met behulpzame tips.

Opgave nieuwsbrief

Als u hieronder uw emailadres opgeeft, wordt u toegevoegd aan de emaillijst van Trompbx. U ontvangt dan informatie over CRS zoals updates of tips.

U kunt zich elk moment gemakkelijk uitschrijven via een link onderaan de email.

Scroll naar top