ISAE3000 rapport voor CRS

In juni 2015 rondde TrompBX het certificeringstraject van CRSIntranet succesvol af. PriceWaterhouseCoopers (PwC) heeft CRSIntranet beoordeeld conform de Internationale standaard voor assurance opdrachten ISAE3000. De intensieve audit van de kernactiviteit van TrompBX is op 30 juni 2015 afgerond met het beschikbaar komen van het rapport.

CRSInternet v3.40 (iJw 2.0)

Versie 3.40 van CRSInteret is vanaf februari beschikbaar en bevat onder meer de nieuwe standaard voor Wmo- en Jeugdwet berichten, iJw2.0. Deze geldt niet alleen voor trajecten die vanaf 1-1-2016 zijn gestart maar voor alle declaraties (JW303 en retour JW304) en beschikkingen (JW301 en retour JW302) ook voor prestaties die vóór 1-1-2016 zijn gestart.

Vlaamse CGG kiezen CRS Client Portal

De Vlaamse centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) hebben de CRS Client Portal gekozen als clientportaal. Ook in Vlaanderen verwachten cliënten (terecht) meer en meer transparante communicatie, inspraakmogelijkheden (eigen regie) én het gebruik van online behandelmogelijkheden. De cliënt als partner is hierbij het uitgangspunt.

Terwijl in Nederland via GGZ Nederland een uitgebreide aanbestedingsprocedure loopt die over een jaar of vijf moet leiden tot een nieuw EPD, wordt in Vlaanderen al sinds 2007 met CRSIntranet gewerkt. Goed om te weten dat ook buiten Nederland een groot aantal hulpverleners dagelijks hun dossiers en agenda bijhoudt met CRSIntranet.

Alle twintig centra voor geestelijke gezondheidszorg, zogenaamde CGG's, in Vlaanderen en Brussel werken met een Belgische variant van CRSIntranet. Afgelopen november stond in Zorgwijzer, een magazine van Zorgnet Vlaanderen, een artikel over het EPD. Ook op de website van het Vlaamsch Agentschap voor Zorg & Gezondheid wordt dit vermeld.

De versie is in grote lijnen gelijk aan de versie zoals die in 2007 door de Nederlandse instellingen werd gebruikt, maar is wel aangepast aan de Vlaamse situatie. Op de foto in het bovengenoemde artikel herkent u wellicht het scherm...

Support

On-line documentatie: handleiding en FAQ's.

Contact

Neem contact met ons op.

Trainingen

Trainingen voor gevorderden of als introductie.

Aanmelden

Aanmelden als klant of een demo-account CRSInternet aanvragen.