CRS is een cliëntregistratiesysteem voor de GGZ in Nederland. Het is ontwikkeld als intranettoepassing: CRSIntranet, in nauwe samenwerking met GGZ instellingen en al jarenlang in gebruik. Door de toewijding van de makers aan dit product, zijn zij in staat de ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving nauwgezet te volgen. Samen met de gebruikers wordt de programmatuur up-to-date gehouden.

De zorgverlener centraal

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van CRSIntranet was en is de zorgverlener. CRSIntranet is primair een gereedschap voor de zorgverlener. Hij of zij kan een dossier van een cliënt snel en eenvoudig raadplegen, op een gebruiksvriendelijke manier informatie opvragen en toevoegen en wordt in de dagelijkse praktijk ondersteund door een krachtige agenda-functie.

Toekomstvast, voorbereid op eHealth

Uw client staat in het centrum van de aandacht. Dat geldt ook voor uw informatiesystemen, die zijn ingericht rondom uw client. CRS houdt hier rekening mee. We voorzien in koppelingen met meerdere ROM-systemen, online behandelplatforms en client-portalen. Ook als uw wilt starten met een client-portal kunnen we u snel op weg helpen. Uitgangspunt is dat de gebruikers - zowel de functie van Secretaresse als die van Hulpverlener - vanuit één systeem werken voor de dagelijkse handeling rond het clienten dossier. En ook de client zelf heeft één punt van waaruit hij alles kan doen: afspraken maken, dossier inzien, een test starten of zijn online-behandeling voortzetten.

Een krachtig hulpmiddel

Voor de zorgverlener en het secretariaat is CRSIntranet een krachtig hulpmiddel, waarbij zij minimaal worden lastig gevallen met overbodige of complexe administratieve handelingen. Zij kunnen zich primair richten op hun eigenlijke werk: aandacht voor de cliënt.

Daarnaast is CRSIntranet een hulpmiddel voor de administratie organisatie, de financiële afwikkeling van de behandelingen. Koppelingen met de verzekeraars, controle van gegevens, beschikbaarheid van veel basisgegevens, het maakt het mogelijk vlot en effectief te declareren. Ook met de meest gangbare boekhoudsystemen is voorzien in een koppeling.

Uitgebreide en flexibele rapportages

CRSIntranet kent uitgebreide selectie- en rapportagemogelijkheden. Veel voorkomende rapporten zijn gestandaardiseerd en mocht dit onvoldoende zijn dan is de open database - uiteraard met de nodige beveiliging - beschikbaar voor rapportages, analyses en koppeling met een Business Intelligence-omgeving. Hiervoor kunnen organisaties hun eigen hulpmiddelen inzetten, of gebruik maken van standaard beschikbare rapportgeneratoren.

Voor veel geraadpleegde rapporten of zeer complexe rapporten is het raadzaam ons te vragen deze in te bouwen of te helpen bij het genereren ervan. En het allermooiste is dat dit bij de prijs is inbegrepen.

De gebruikers bepalen de functionaliteit

CRSIntranet is ontwikkeld voor en door de gebruikers. Nog steeds bepalen zij de prioriteit van nieuwe aanpassingen en uitbreidingen. Maandelijks overleg, een uitstekend functionerend systeem om de status en planning van de ontwikkelingen te bekijken en korte communicatielijnen garanderen een groot draagvlak voor de software en nieuwe releases die precies dat bevatten waar de gebruikers om gevraagd hebben.

Wij werken voor onze klanten

Als u met CRSIntranet wilt gaan werken betaalt u een vast bedrag per gebruiker per jaar, u betaalt zolang u de software gebruikt. Voor dat bedrag krijgt u alles: de licentie, het onderhoud, de ondersteuning en alle updates.

Met onze ruime ervaring in de software-ontwikkeling weten we hoe tijd en geld optimaal in te zetten. Daarom werken we voor onze klanten, wij sturen u aan het begin van het jaar een factuur en de rest van het jaar gaat het om functionaliteit: Wat wilt u? Waarom? Hoe zou dat het beste gerealiseerd kunnen worden? Daar gaat het om, en niet om hoeveel dat gaat kosten en of het ook wat minder kan, of toch wat meer, of anders. Dat is enkel tijdrovend en niets toevoegend.  Onze aanpak is voor alle partijen zeer prettig, onze klanten zullen u dit bevestigen.

Door deze aanpak besteden we ook relatief zeer weinig tijd aan de werving van nieuwe klanten, wij werken voor onze bestaande klanten en zijn niet steeds op zoek naar nieuwe klanten omdat we de licentie-opbrengsten nodig hebben om uit de kosten te komen. Nieuwe klanten komen met name via mond-op-mond reclame bij ons terecht. Met deze aanpak zijn we niet alleen uitermate effectief en efficiënt, maar zoals u zult bemerken, ook zeer concurrerend.

Snel en beschikbaar

De ontwikkelingen op het gebied van ICT worden nauwgezet gevolgd en de programmatuur is al sinds 2000 volledig gebaseerd op gebruik van internet-technologie. In 2010 is naast CRSIntranet, ook de internetversie, CRSInternet, in gebruik genomen.

Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwikkelen van CSRIntranet is dat de performance uitstekend moet zijn. Een systeem dat dagelijks gebruikt wordt door honderden zorgverleners en secretaresses moet beschikbaar en snel zijn. Dat gaat boven allerlei fancy opties die wel mooi zijn, maar weinig echte functionaliteit toevoegen.

CRSInternet

Zelfstandig werkende psychologen, psychiaters en kleine praktijken, maar ook instellingen, kunnen gebruik maken van het volledige systeem over internet. Het enige vereiste is een PC of Mac met een internetverbinding. De kosten bedragen 41 euro exclusief BTW per gebruiker per maand (prijs per 1-1-2015).

U krijgt een applicatie op een vaste plek op het internet. De applicatie en de database worden gehost bij een gespecialiseerde hostingpartij waarmee wij een overeenkomst hebben voor beschikbaarheid en snelheid. Een aanzienlijke besparing op uw systeembeheer.

Voor meer informatie of een demo-account kunt u ons bellen of e-mailen.

TrompBX - Generaal Foulkesweg 9a - 6703 BH Wageningen - tel 085 4842 444 - e-mail info@trompbx.nl