Agenda

EPD

ROM

eHealth

Declareren

Koppelingen

Meten is weten! Routine Outcome Monitoring, kortweg ROM, is bedoeld om de hulpverlener te ondersteunen tijdens de behandeling van een client. Met de ROM-functie kan een test worden uitgezet om de aard van klachten te onderzoeken of valideren, om de voortgang van de behandeling of de tevredenheid van de cliënt hierover te meten.

ROM onderdeel CRS e-health

De mooiste manier van werken met ROM is het gebruik van CRS e-health en de CRS Client Portal. Dit is een volledig geintegreerde implementatie van een ROM-systeem in CRSInternet. De voordelen zijn:

  • niet hoeven in te loggen in een andere applicatie
  • één leverancier en aanspreekpunt
  • alle detailresultaten van een test direct zichtbaar in CRSInternet
  • de mogelijkheid om trajecten te definiëren
  • eenvoudig testen te verbergen, CRSInternet toont alleen de testen die u wilt gebruiken
  • helder overzicht van uw verbruik 
  • betaalbare oplossing
  • de client beantwoordt vragenlijsten in de client portal (optie)

Trajecten

Met trajecten wordt het mogelijk na een op te geven aantal dagen of afspraken een volgende test uit te zetten. Dit verhoogt het gebruikersgemak maar ook de response en daarme de kans op een geldige eindmeting. Dat laatste is weer van belang voor de aanlevering aan de benchmark en uw afspraken met de zorgverzekeraar over de te halen response. 

Signaleringen

ValidatieROMAls er geen test is uitgezet bij een cliënt terwijl dat wel zou moeten, of het nu aan het begin of het eind van een behandeling is, dan geeft CRS daar meldingen van. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde "validaties". CRS controleert elke nacht alle dossiers en maakt validatie-meldingen aan waar dat nodig is. Elke gebruiker krijgt de validaties die voor hem of haar relevant zijn te zien.

SBG/SVR

logoSBGGZDoordat de scores van de testen in CRS bekend zijn kunnen deze direct worden aangeleverd aan de benchmark van de Stichting Benchmark GGz. U heeft hiervoor dus geen aparte tool nodig. Ook zijn er geen extra handelingen nodig om de testen aan de DBC's te koppelen. De DBC's zijn in CRS geregistreerd en het matchen van testen bij DBC's wordt door het systeem verzorgd.

Voor kleine praktijken en zelfsfandigen zal de aanlevering aan de benchmark via de Stichting Vrijgevestigde ROMmen (SVR) gaan. 

Andere ROM-systemen

CRSInternet ondersteunt, naast het geintegreerde ROM in CRS e-health, enkele koppelingen met bestaande ROM-systemen. Bijvoorbeeld Telepsy en BergOp. De integratie is echter minder vergaand. Mocht u een ander ROM-systeem prefereren dan is het een reele optie voor de handmatige variant te kiezen (zie onder). 

Handmatig

Uiteraard is het ook mogelijk om handmatig testgegevens in CRS te noteren. Dat kan handig zijn als u een beperkt aantal testen hebt, of als uw testen toch door de cliënt, om welke reden dan ook, niet op de computer worden ingevuld. Ook hiermee kunt u als u de score invult een aanlevering aan de SBG genereren.

Scores uit een ander systeem kunnen geimporteerd worden in CRSInternet en vervolgens kunt u de SBG/SVR-aanlevering van CRSInternet uitvoeren. 

Support

On-line documentatie: handleiding en FAQ's.

Contact

Neem contact met ons op.

Trainingen

Trainingen voor gevorderden of als introductie.

Bestellen

Aanmelden als klant of een demo-account CRSInternet aanvragen.