Agenda

EPD

ROM

eHealth

Declareren

Koppelingen

snelaandelsag

Meten is weten! Routine Outcome Monitoring, kortweg ROM, is bedoeld om de hulpverlener te ondersteunen tijdens de behandeling van een client. Met de ROM-functie kan een test worden uitgezet om de aard van klachten te onderzoeken of valideren, om de voortgang van de behandeling of de tevredenheid van de cliënt hierover te meten.

CRSRom

De mooiste manier van werken met ROM is het gebruik van CRSRom. Dit is een volledig geintegreerde implementatie van een ROM-systeem in CRSInternet. De voordelen zijn:

  • niet hoeven in te loggen in een andere applicatie
  • één leverancier en aanspreekpunt
  • alle detailresultaten van een test direct zichtbaar in CRSInternet
  • de mogelijkheid om trajecten te definiëren
  • eenvoudig testen te verbergen, CRSInternet toont alleen de testen die u wilt gebruiken
  • helder overzicht van uw verbruik 
  • betaalbare oplossing

Trajecten

Met trajecten wordt het mogelijk na een op te geven aantal dagen of afspraken een volgende test uit te zetten. Dit verhoogt het gebruikersgemak maar ook de response en daarme de kans op een geldige eindmeting. Dat laatste is weer van belang voor de aanlevering aan de benchmark en uw afspraken met de zorgverzekeraar over de te halen response. 

Signaleringen

ValidatieROMAls er geen test is uitgezet bij een cliënt terwijl dat wel zou moeten, of het nu aan het begin of het eind van een behandeling is, dan geeft CRS daar meldingen van. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde "validaties". CRS controleert elke nacht alle dossiers en maakt validatie-meldingen aan waar dat nodig is. Elke gebruiker krijgt de validaties die voor hem of haar relevant zijn te zien.

SBG

logoSBGGZDoordat de scores van de testen in CRS bekend zijn kunnen deze direct worden aangeleverd aan de benchmark van de Stichting Benchmark GGz. U heeft hiervoor dus geen aparte tool nodig. Ook zijn er geen extra handelingen nodig om de testen aan de DBC's te koppelen. De DBC's zijn in CRS geregistreerd en het matchen van testen bij DBC's wordt door het systeem verzorgd.

Voor kleine praktijken en zelfsfandigen zal de aanlevering aan de benchmark via DIS lopen. 

Andere ROM-systemen

CRSInternet ondersteunt, naast het geintegreerde CRSRom, meerdere wijzen van werken met bestaande ROM-systemen. Van handmatig gegevens over testen invoeren tot en met volledig geintegreerde aanpak. Hieronder geven we enkele van de bestaande opties weer.

Het uitgangspunt bij het realiseren van koppeling is dat de gebruikers, secretaresse en hulpverleners, de dagelijks terugkerende routinematige handelingen kunnen uitvoeren van CRS.

Mocht uw ROM-systeem hieronder niet genoemd worden, dan betekent dat niet dat een koppeling niet mogelijk is. Wij kunnen contact opnemen met uw ROM-leverancier om de mogelijkheden van een koppeling te onderzoeken en deze te ontwikkelen.

TelePsy

telepsy logoVerregaande integratie hebben we ontwikkeld met TelePsy. Vanuit het dossier van een cliënt kan een test worden uitgezet, elke nacht worden de resultaten van testen terug ingelezen in CRS. Dus als een cliënt een test invult, zijn de scores de volgende dag in CRS bekend. Inclusief gedetailleerde rapportages over alle testen van deze cliënt.

Een test kan verzonden worden naar de cliënt. De client ontvangt dan een e-mail met daarin een hyperlink naar de plek waar de test op internet ingevuld kan worden. Een test kan ook verzonden worden naar een ander persoon, bijvoorbeeld ouders of docenten.

BergOp

logo bergopBergOp is een ROM-systeem dat veel gebruikt wordt door zelfstandigen en kleine praktijken. Ook hier is een koppeling gerealiseerd met CRSInternet. BergOp gaat verder dan enkel ROM voor de GGZ, maar biedt met name mogelijkheden voor praktijkgestuurd effectonderzoek in jeugdzorg en onderwijs.

Overige systemen

Met andere systemen is een koppeling gemaakt die minder ver gaat, maar waarin de gebruikers van CRS niet in twee systemen - CRS en het ROM-systeem - hoeven in te loggen. Deze zogenaamde single-sign-on zorgt ervoor dat vanuit het cliëntdossier in CRS direct bij de testen van de betreffende cliënt in het ROM-systeem gekeken kan worden. Alle handelingen vinden dan plaats in het ROM-systeem in een frame in CRS. Op deze wijze is gekoppeld met het portal van Indigo en met RequestRom. Ook met het eHealth-platform van MindDistrict is een dergelijke koppeling gerealiseerd. De koppelingen met NetQ en Vitalhealth worden niet meer ondersteund. 

Handmatig

Uiteraard is het ook mogelijk om handmatig testgegevens in CRS te noteren. Dat kan handig zijn als u een beperkt aantal testen hebt, of als uw testen toch door de cliënt, om welke reden dan ook, niet op de computer worden ingevuld. Ook hiermee kunt u als u de score invult een aanlevering aan de SBG genereren.

 

Support

On-line documentatie: handleiding en FAQ's.

Contact

Neem contact met ons op.

Trainingen

Trainingen voor gevorderden of als introductie.

Aanmelden

Aanmelden als klant of een demo-account CRSInternet aanvragen.