Agenda

EPD

ROM

eHealth

Declareren

Koppelingen

Een systeem staat tegenwoordig nooit alleen, altijd zijn er koppelingen met andere systeem. In de zorg misschien wel meer dan elders. CRSInternet voorziet in deze koppelingen.

Cliëntgegevens

SVBZAls u een cliënt aanneemt hebt u de wettelijke plicht om de identiteit van de persoon vast te stellen. CRSInternet heeft een koppeling met de SVB-z waar u een BSN van uw cliënten kunt opvragen en controleren, maar tevens of het document waarmee de client zich identificeert in omloop is. Dit is een uitstekende start van de registratie.

Aansluitend kan CRSInternet een COV – Controle Op Verzekeringsrecht – uitvoeren en daarmee de actuele verzekeringsgegevens van de cliënt ophalen en in CRS opslaan. U hoeft dit niet zelf te doen elke nacht controleert CRSInternet van een aantal cliënten, de nieuwe het eerst, de verzekeringsgegevens.

Bij het invoeren van de adresgegevens volstaat de combinatie postcode-huisnummer om de correct gespelde straatnaam en woonplaats toe te laten voegen.

Financieel

vecozoBij het afhandelen van declaratie is er uiteraard een koppeling naar Vecozo om uw declaratie via EI-berichten in te dienen. Dit gebeurt in de achtergrond door CRSInternet met het Elektronisch DeclaratiePortaal van Vecozo. Bij Vecozo kunt u ons machtigen (in het machtigingenportaal) om CRSInternet te laten declareren. Het scheelt u veel handeling en ook bent u verlost van het installeren van een servercertificaat. U heeft alleen uw persoonlijk certificaat bij Vecozo nodig.

De financiële informatie van declaraties en retourberichten kan worden geëxporteerd naar de boekhouding. We hebben voor enkele bekende systemen koppelingen op maat gemaakt, maar ook een standaard exportformaat. Veel boekhoudpakketten kunnen een zelf te definiëren importformaat aan, dit sluit prima aan bij de export vanuit CRSInternet.

DIS

NZa logoHet landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert alle gegevens over afgesloten dbc-trajecten in de ggz en over trajecten in de basis-ggz. DIS zorgt voor een veilig beheer van de gegevens en voor de wettelijke data-uitleveringen aan publieke afnemers. DIS is ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de aanlevering kan vanuit CRSInternet gedaan worden.

Zorgmail

logo zorgmailZorgmail is een systeem voor beveiligd berichtenverkeer in de zorg. Het gaat met name om berichten naar de huisarts en recepten naar de apotheek. Indien u een Zorgmailadres heeft kunt u bij de instellingen in CRSInternet zelf de gebruikersgegevens ingeven. Meer informatie en aanmelden op http://www.zorgmail.nl

Zorgdomein

ZorgdomeinZorgdomein is een verwijssysteem gebruikt door voornamelijk huisartsen om patienten te verwijzen naar een zorgaanbieder. Aansluiten bij Zorgdomein zorgt ervoor dat u door de huisarts gekozen kan worden als GGZ-zorgaanbieder.

Als u de koppeling gebruikt ontvangt u een verwijzing als "aanmelding" in CRSInternet en kunt direct hiervan een dossier maken waarbij de verwijsbrief automatisch in het dossier wordt geplaatst. 

Voor kleinere instelling is ook ZorgdomeinLokaal beschikbaar. De koppeliing hiermee komt in de loop van 2018 beschikbaar. 

Postcode

Cendris logoGeen fouten meer in straat- en plaatsnamen via de postcodetabel. U voert postcode en huisnummer in en CRSInternet vult het adres aan. Cendris is de leverancier van de postcodetabel, de kosten van het gebruik zijn bij de prijs van CRSInternet inbegrepen. 

eHealth & ROM

Voor de koppeling met ROM-systemen en eHealth verwijzen we naar de productinformatie-pagina's over die onderwerpen. Ook de aanlevering aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) en de Stichting Vrijgevestigden ROM (SVR) is opgenomen in CRSInternet, zonder meerprijs. 

Support

On-line documentatie: handleiding en FAQ's.

Contact

Neem contact met ons op.

Trainingen

Trainingen voor gevorderden of als introductie.

Bestellen

Aanmelden als klant of een demo-account CRSInternet aanvragen.