Agenda

EPD

ROM

eHealth

Declareren

Koppelingen

CRS kan uitstekend omgaan met meerdere financieringsstromen. De regels hieromtrent zijn veelal complex en aan verandering onderhevig. Elk jaar besteden we een aanzienlijk deel van onze prorgammeercapaciteit aan het aanpassen van de software aan de nieuwe regels.

Wij werken daarmee nauw samen met andere ketenpartners en zijn trouwe bezoekers van de bijeenkomsten van bijvoorbeeld Vecozo, Vektis en GGZ Nederland.

EI-berichten - zorgverzekeraar en gemeente

De EI-berichten voor de basis GGZ en de specialistische GGZ gaan via de declaratiestandaard GZ321. We ondersteunen ook de declaratiestandaard voor de jeugd: iJW 2.2 en de nieuwe iWMO 2.2; voor de laatste twee geldt dat we uiteraard zowel de berichten als de declaraties ondersteunen. 

Psychologische zorg wordt gedeclareerd bij VECOZO via EI-berichten ("EI" staat voor "externe integratie"). Vektis de partij die de definities van het berichtenverkeer maakt en onderhoudt, Vecozo is het declaratie-portaal van de gezamenlijke verzekeraars.

CRSInternet kan de berichten GZ321, JW321 en WMO303. Ook declaraties aan Famed kunnen door CRSInternet worden aangeleverd.

WMO

Ook de berichten in het kader van de WMO worden door CRSInternet ondersteund, het werkgebied van TrompBX is de GGZ waar de WMO strikt genomen niet onder valt, maar enkele klanten stellen het op prijs ook dit berichtenverkeer vanuit CRSInternet te kunnen doen. CRSInternet ondersteunt de iWMO 2.2 standaard.

Declareren aan client

Alle prestaties die u in CRSInternet registreert kunnen ook aan de client in rekening worden gebracht, dus ook de DBC.

Overige debiteuren

Niet alleen naar de client, maar naar elke instantie of persoon kunt u een declaratie sturen. In CRSInternet definieert u zelf activiteitensoorten en -codes en richt het systeem zo in dat dit bij een bepaalde groep van clienten kan worden toegepast. Dit kan geheel naar eigen inzicht. Voorbeeld uit de praktijk zijn: werkgevers, gemeenten, scholen, uitkeringsinstanties, projectorganisaties en privé personen.

Geen boekhouding

We hebben ergens een grens getrokken. CRSInternet is het "productie" systeem van de zorg, maar niet de gehele financiele administratie. Declaraties - èn retourberichten! - kunnen we exporteren naar de boekhouding (zie ook bij Koppelingen), en daar houdt het op. De ontvangst van het geldbedrag op een toegekende declaratie op uw bank, registreert u in de boekhouding. 

De verzekeraar, client of andere debiteur in CRSInternet, is ook de debiteur in de boekhouding. De declaratie is de vordering (factuur) die u op deze debiteur heeft. 

Support

On-line documentatie: handleiding en FAQ's.

Contact

Neem contact met ons op.

Trainingen

Trainingen voor gevorderden of als introductie.

Bestellen

Aanmelden als klant of een demo-account CRSInternet aanvragen.