Agenda

EPD

ROM

eHealth

Declareren

Koppelingen

snelaandelsag

CRS kan uitstekend omgaan met meerdere financieringsstromen. De regels hieromtrent zijn veelal complex en aan verandering onderhevig. Elk jaar besteden we een aanzienlijk deel van onze prorgammeercapaciteit aan het aanpassen van de software aan de nieuwe regels.

Wij werken daarmee nauw samen met andere ketenpartners en zijn trouwe bezoekers van de bijeenkomsten van bijvoorbeeld Vecozo en Vektis.

EI-berichten

De EI-berichten voor de basis GGZ en de specialistische GGZ gaan via de declaratiestandaard GZ321 (vanaf 2014). Vanaf 2015 ondersteunen we ook de declaratiestandaard voor de jeugd-DBC's en de nieuwe iWMO-berichten. 

Psychologische zorg wordt gedeclareerd bij Vecozo via EI-berichten ("EI" staat voor "externe integratie"). Vektis de partij die de definities van het berichtenverkeer maakt en onderhoudt, Vecozo is het declaratie-portaal van de gezamenlijke verzekeraars.

CRSInternet kan de berichten GZ321 (vanaf 2014), GZ311 (tweedelijnszorg, DBC's dus) en EP301 (eerstelijns psychologische zorg), POH (praktijkondersteuning huisarts) en OVP verwerken. Ook declaraties aan Famed kunnen door CRSInternet worden aangeleverd.

AZR berichtenverkeer

Ook de berichten van en naar het zorgkantoor kan CRSInternet verwerken, AW319, AW313 en AW314. Dit wordt uitgebreid met de nieuwe berichten die voor 2015 gelden.

Declareren aan client

Alle prestaties die u in CRS registreert kunnen ook aan de client in rekening worden gebracht, dus ook de DBC.

Overige debiteuren

Niet alleen naar de client, maar naar elke instantie of persoon kunt u een declaratie sturen. In CRSInternet definieert u zelf activiteitensoorten en -codes en richt het systeem zo in dat dit bij een bepaalde groep van clienten kan worden toegepast. Dit kan geheel naar eigen inzicht. Voorbeeld uit de praktijk zijn: werkgevers, gemeenten, scholen, uitkeringsinstanties, projectorganisaties en privé personen.

Geen boekhouding

We hebben ergens een grens getrokken. CRSInternet is het "productie" systeem van de zorg, maar niet de gehele financiele administratie. Declaraties - èn retourberichten! - kunnen we exporteren naar de boekhouding (zie ook bij Koppelingen), en daar houdt het op. De ontvangst van het geldbedrag op een toegekende declaratie op uw bank, registreert u in de boekhouding. 

De verzekeraar, client of andere debiteur in CRSInternet, is ook de debiteur in de boekhouding. De declaratie is de vordering (factuur) die u op deze debiteur heeft. 

Support

On-line documentatie: handleiding en FAQ's.

Contact

Neem contact met ons op.

Trainingen

Trainingen voor gevorderden of als introductie.

Aanmelden

Aanmelden als klant of een demo-account CRSInternet aanvragen.