Website

Tromp & Van Bruxvoort ZorgIT BV streeft ernaar dat alle informatie op deze site juist is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen, gewijzigde externe omstandigheden of technische storingen. Tromp & Van Bruxvoort ZorgIT BV heeft geen controle over de websites van derden waarnaar deze site kan verwijzen.

Tromp & Van Bruxvoort ZorgIT BV accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site soms een algemeen karakter heeft en niet zonder meer toepasbaar is op of geldt voor individuele situaties.

Tromp & Van Bruxvoort ZorgIT BV aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tromp & Van Bruxvoort ZorgIT BV worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.

E-mail

Voor alle e-mails verzonden namens Tromp & Van Bruxvoort ZorgIT BV geldt dat de informatie in het e-mail bericht uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie.

 

De bronnen van illustraties op deze site zijn: www.stockfreeimages.com, freeimages.co.uk en thinkstock.

Support

On-line documentatie: handleiding en FAQ's.

Contact

Neem contact met ons op.

Trainingen

Trainingen voor gevorderden of als introductie.

Bestellen

Aanmelden als klant of een demo-account CRSInternet aanvragen.