CRSInternet, een compleet EPD voor de GGZ

Gebruiksvriendelijk, snel en ontwikkeld met en voor hulpverlener, secretariaat en management.

Client portal, veilige toegang tot dossier en communicatie tussen client en hulpverlener. Geïntegreerd met eHealth en ROM en een open mind voor koppelingen als verwijsportalen, zorgmail en meer. 

snelaandelsag

CRSInternet is het EPD dat de basis vormt voor de informatievoorziening in uw GGZ-instelling of -praktijk. Door jarenlange ervaring en een strikte focus op de GGZ volgt CRSInternet alle ontwikkelingen.


Met de Client Portal krijgt de client direct inzage in zijn dossier en afspraken, en kan op een veilige manier berichten uitwisselen met u als hulpverlener. Een perfecte opstap naar e-health.


Met CRS e-health combineert u de e-health mogelijkheden - ROM, oefeningen, educatie, dagboeken, modules - met die van de Client Portal en het EPD. Complete integratie dus.


NEN-7510

nen7510CRSInternet is NEN-7510 gecertificeerd. Deze norm is ook voor onze klanten, de gebruikers van CRSInternet, van belang. Conform de AGV sluiten wij met alle klanten een "verwerkersovereenkomst". U moet zelf ook wat doen: zorg dat u gebruik maakt van two-factor authentication. Dit laatste kan via een sms (u heeft de keuze uit vier telecom-aanbieders) of via een smartphone-app als Google Authenticator. 

ISAE3402

isae3402CRSInternet heeft een goedkeurende verklaring conform de ISAE3000-standaard sinds 2014. In 2018 is met het succesvol doorlopen van een ISAE-3402 audit. We voeren dit proces confom de wens en in overleg met onze klanten en hun accountants uit.

ETHICAL HACKING

Periodiek onderzoekt een "ethical hacking"-bureau in opdracht van TrompBX de programmatuur en websites waarop CRSInternet gehost wordt. Wekelijks worden de servers getest of zij aan de nieuwste kwetsbaarheden weerstand kunnen bieden. 

ISAE3402

ISAE3402 is de standaard voor het geven van assurance bij informatieprocessen die impact hebben op de financiële informatiestromen in een organisatie en wordt uitgegeven door de International Federation of Accountants (IFAC) en is voor CRSInternet toegepast om te rapporteren over de getroffen algemene IT beheersmaatregelen omtrent het software-ontwikkelingsproces alsmede de interne controles in CRS die getroffen zijn om een betrouwbare en controleerbare verwerking van ambulante GGZ-zorg-gerelateerde gegevens in CRSInternet te waarborgen.

Organisaties die CRSInternet gebruiken krijgen hiermee een grotere mate van zekerheid omtrent het functioneren van CRSInternet en over de kwaliteit en beheersing van het ontwikkelproces door TrompBX. Het rapport bevat daarnaast een overzicht van aandachtspunten waartoe de gebruikersorganisatie zelf de controles moet inrichten om te waarborgen dat de risico's in de processen rondom CRSInternet beheersbaar zijn gemaakt.

De rapporten zijn aanvraag beschikbaar voor klanten van TrompBX.

Meer informatie over ISAE 3402

ISAE 3402 type II

Voor 2018 is de certificering uitgebreid door te kiezen voor een type II verklaring. Hiermee wordt de werking van CRSInternet gedurende een langere periode beoordeeld, dit geeft een hogere mate van zekerheid dan een type I verklaring die een momentopname is. Door de periode van een (kalender-)jaar te kiezen en de audit jaarlijks te laten terugkeuren ontstaat een continu proces van auditing en borging. De keuze voor ISAE 3402 type II is in overleg met onze klanten (en hun accountants) tot stand gekomen. 

Meer informatie over TrompBX:

Wim van Bruxvoort
directeur TrompBX
085 4842 444
info@trompbx.nl

portal maart2016aCRS Client Portal, betrekt de client online bij de behandeling

De Client Portal van CRS is sinds eind 2012 in gebruik en wordt dagelijks intensief gebruikt. Sinds CRSInternet v3.41 is niet alleen de interface van CRSInternet zelf vernieuwd maar ook de layout van de Client Portal. De aansluiting en integratie met externe eHealth-modules is geoptimaliseerd om de gebruiker zoveel mogelijk het gevoel te geven in eenzelfde omgeving te werken. 

Koppelingen met Telepsy eHealth en MindDistrict zijn beschikbaar. Voor de hulpverlener een voordeel om alles vanuit CRSInternet te kunnen doen en voor de client een voordeel om via een account alle on-line hulpmiddelen bij elkaar te hebben, inclusief een veilige manier om berichten met de hulpverlener uit te wisselen. 

Naar productinformatie

 

Support

On-line documentatie: handleiding en FAQ's.

Contact

Neem contact met ons op.

Trainingen

Trainingen voor gevorderden of als introductie.

Bestellen

Aanmelden als klant of een demo-account CRSInternet aanvragen.

Ook CRSInternet gebruiken?

Bent u werkzaam bij een organisatie op het gebied van ambulante GGZ in Nederland of zelfstandig psycholoog of psychiater, of zoekt u namens een instelling software, dan bent u op het goede adres. Wij zijn gespecialiseerd in software voor de GGZ en kunnen een groot aantal middelgrote en kleinere instellingen tot onze klantenkring rekenen.

Wilt u ook klant worden, vul dan het aanmeldformulier in of vraag eerst een demo-account aan.

Gebruikers kunnen een login-account aanvragen om toegang te krijgen tot het gebruikers-deel van deze site. Hier is de handleiding en zijn de FAQ's te vinden. Zowel CRS applicatiebeheerders als CRS-eindgebruikers kunnen op deze site terecht voor ondersteuning en extra informatie.

 

TrompBX - Generaal Foulkesweg 9a - 6703 BH Wageningen - tel 085 4842 444 - e-mail info@trompbx.nl