CRSInternet, een compleet EPD voor de GGZ

Gebruiksvriendelijk, snel en ontwikkeld met en voor hulpverlener, secretariaat en management.

Client portal, veilige toegang tot dossier en communicatie tussen client en hulpverlener. Geïntegreerd met eHealth en ROM en een open mind voor koppelingen als verwijsportalen, zorgmail en meer. 

snelaandelsag

CRSInternet is het EPD dat de basis vormt voor de informatievoorziening in uw GGZ-instelling of -praktijk. Door jarenlange ervaring en een strikte focus op de GGZ volgt CRSInternet alle ontwikkelingen.


Met de Client Portal krijgt de client direct inzage in zijn dossier en afspraken, en kan op een veilige manier berichten uitwisselen met u als hulpverlener. Een perfecte opstap naar e-health.


Met CRS e-health combineert u de e-health mogelijkheden - ROM, oefeningen, educatie, dagboeken, modules - met die van de Client Portal en het EPD. Complete integratie dus.


NEN-7510

nen7510button 50pxCRSInternet is NEN-7510 gecertificeerd., in aanvulling op de ISAE3000-certificering. Deze norm is ook voor onze klanten, de gebruikers van CRSInternet, van belang. Zorgt u dat u de "bewerkersovereenkomst" met ons getekend heeft en dat u gebruik maakt van 2-factor authentication. Dit laatste kan via een sms (u heeft de keuze uit vier telecom-aanbieders) en via Google Authenticator. 

ISAE3000

isae3000button 50pxCRS heeft van PriceWaterhouseCoopers (PwC) een rapport met goedkeurende verklaring gekregen conform de ISAE3000-standaard. 

PwC heeft CRSIntranet èn CRSInternet beoordeeld conform de Internationale standaard voor assurance opdrachten ISAE3000. De intensiteit van de audit van de kernactiviteit van TrompBX is verhoogd en in oktober 2016 afgerond met het beschikbaar komen van dit nieuw rapport.

ETHICAL HACKING

Periodiek onderzoekt een "ethical hacking"-bureau in opdracht van TrompBX de programmatuur en websites waarop CRSInternet gehost wordt. Wekelijks worden de servers getest of zij aan de nieuwste kwetsbaarheden weerstand kunnen bieden. 

ISAE3000

ISAE3000 is de standaard voor het geven van assurance bij niet-financiële informatie, wordt uitgegeven door de International Federation of Accountants (IFAC) en is voor CRSIntranet toegepast om te rapporteren over de getroffen algemene IT beheersmaatregelen omtrent het software-ontwikkelingsproces alsmede de interne controles in CRS die getroffen zijn om een betrouwbare en controleerbare verwerking van ambulante GGZ-zorg-gerelateerde gegevens in CRS te waarborgen.

Organisaties die CRS gebruiken krijgen hiermee een grotere mate van zekerheid omtrent het functioneren van CRS en over de kwaliteit en beheersing van het ontwikkelproces door TrompBX. Het rapport bevat daarnaast een overzicht van aandachtspunten waartoe de gebruikersorganisatie zelf de controles moet inrichten om te waarborgen dat de risico's in de processen rondom CRS versie 3.40 beheersbaar zijn gemaakt. Ook is er een overzicht van de wijzigingen in de versie 3.41 en 3.42 die nog na versie 3.40 zijn gekomen en welke impact hebben op onderdelen van het rapport. 

Het rapport is op aanvraag beschikbaar voor klanten van TrompBX. Een aanvulling die ook van belang is om te melden dat in de handleiding voor elke validatie in CRSInternet een apart artikel is waarin wordt aangegeven op welke beheersmaatregel in het rapport de betreffende validatie betrekking heeft. Dit zorgt voor een mooie aansluiting tussen de controle-maatregelen en de dagelijkse werking van CRSInternet.

Meer informatie over ISAE 3000

ISAE 3402 type II

Voor 2018 staat een vernieuwde certificering gepland voor CRSInternet versie 3.5x. Door te kiezen voor een type II verklaring wordt de werking van CRSInternet d.m.v. steektproeven getoetst gedurende een looptijd van tenminste zes maanden, dit geeft een hogere mate van zekerheid dan een type I verklaring die een momentopname is. De keuze voor ISAE 3402 type II is in nauw overlege met onze klanten (en hun accountants) tot stand gekomen. 

Meer informatie over TrompBX:

Wim van Bruxvoort
directeur TrompBX
085 4842 444
info@trompbx.nl

portal maart2016aCRS Client Portal, betrekt de client online bij de behandeling

De Client Portal van CRS is sinds eind 2012 in gebruik en wordt dagelijks intensief gebruikt. Sinds CRSInternet v3.41 is niet alleen de interface van CRSInternet zelf vernieuwd maar ook de layout van de Client Portal. De aansluiting en integratie met externe eHealth-modules is geoptimaliseerd om de gebruiker zoveel mogelijk het gevoel te geven in eenzelfde omgeving te werken. 

Koppelingen met Telepsy eHealth en MindDistrict zijn beschikbaar. Voor de hulpverlener een voordeel om alles vanuit CRSInternet te kunnen doen en voor de client een voordeel om via een account alle on-line hulpmiddelen bij elkaar te hebben, inclusief een veilige manier om berichten met de hulpverlener uit te wisselen. 

Naar productinformatie

 

Support

On-line documentatie: handleiding en FAQ's.

Contact

Neem contact met ons op.

Trainingen

Trainingen voor gevorderden of als introductie.

Bestellen

Aanmelden als klant of een demo-account CRSInternet aanvragen.

Ook CRSInternet gebruiken?

Bent u werkzaam bij een organisatie op het gebied van ambulante GGZ in Nederland of zelfstandig psycholoog of psychiater, of zoekt u namens een instelling software, dan bent u op het goede adres. Wij zijn gespecialiseerd in software voor de GGZ en kunnen een groot aantal middelgrote en kleinere instellingen tot onze klantenkring rekenen.

Wilt u ook klant worden, vul dan het aanmeldformulier in of vraag eerst een demo-account aan.

Gebruikers kunnen een login-account aanvragen om toegang te krijgen tot het gebruikers-deel van deze site. Hier is de handleiding en zijn de FAQ's te vinden. Zowel CRS applicatiebeheerders als CRS-eindgebruikers kunnen op deze site terecht voor ondersteuning en extra informatie.

 

TrompBX - Generaal Foulkesweg 9a - 6703 BH Wageningen - tel 085 4842 444 - e-mail info@trompbx.nl