Nieuws: Maart 2020

In deze nieuwsbrief allereerst het heuglijke nieuws dat het MedMij-label is behaald voor CRSInternet. Vervolgens over de update die eind maart wordt uitgeleverd. Deze update is nodig vanwege de overgang naar versie 2.4 van het iJW en WMO berichtenverkeer, maar bevat ook het nieuwe WMO-traject. Die overgang zorg ook voor een tijdelijke stillegging van het berichtenverkeer waar u als zorgaanbieder rekening mee moet houder. Verder nieuws over het Zorgprestatiemodel dat 2022 in gaat en onder meer de DBC-systematiek vervangt.

MedMij label

Trompbx heeft het MedMij-label behaald en kan als gecertificeerd Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) haar klanten, gebruikers van CRSInternet, de mogelijkheid bieden daadwerkelijk gegevens uit te wisselen tussen hun EPD (CRSInternet) en de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) van patiënten.

Image

Tot dusver hebben 28 PGO’s het MedMij-label gehaald. Maar om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label hebben, ook de zorgaanbieders moeten hun systemen (laten) aansluiten op MedMij. Als een van de eerste leveranciers van een EPD mag Trompbx zich nu ook MedMij-deelnemer noemen. Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieder en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.

De hoeveelheid beschikbare medische gegevens in de PGO’s neemt in de komende jaren toe, onder andere door de wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om aan hun patiënten digitaal gegevens te kunnen verstrekken. En ook dankzij de VIPP-subsidies die VWS verstrekt aan ziekenhuizen, huisartsen en instellingen in de GGZ, care en geboortezorg om gegevens gestandaardiseerd vast te leggen en te ontsluiten naar PGO’s.

Kwaliteitsgarantie

Het is wettelijk verankerd dat burgers medio 2020 moeten kunnen beschikken over een elektronisch afschrift van hun eigen medische gegevens. Een PGO kan daarbij het goede hulpmiddel zijn. Het MedMij-label biedt de gebruiker de zekerheid dat zijn gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die MedMij daaraan stelt.

Meer informatie op de website van MedMij, daar ook het persbericht van MedMij over CRSInternet.

Update CRSInternet 3.66

Op zaterdag 28 maart 2020 wordt CRSInternet versie 3.66 geïnstalleerd. De update wordt in de ochtend uitgevoerd en het kan zijn dat u enkele minuten niet kunt werken. Bent u van plan deze zaterdagochtend CRSInternet te gebruiken en wilt u zeker weten dat dit ongestoord kan, laat het ons dan even weten. We installeren bij u dan als eerste de update en geven een seintje als deze is uitgevoerd. U kunt dit aangeven in een mail naar update@trompbx.nl

In deze nieuwe versie zijn weer de nodige uitbreidingen opgenomen. U kunt deze vinden in het selfserviceportal, tik in de zoekbalk “over versie” en u komt bij het juiste artikel. Kies daar de PDF “OverVersie 3.66”.

WMO-traject

Een van de opvallende wijzigingen is het nieuwe WMO-traject. Goed nieuws voor zorgaanbieders die naast GGZ ook te maken hebben met WMO. Het berichten en declaratieverkeer gaat op gelijke wijze als bij Jeugd. Maar nu zijn er ook de voordelen van het traject met een tellertje, rapportages en validaties.

Stillegging berichtenverkeer

Maandag 30 maart 2020 vindt een nieuwe release plaats van de Wmo- en Jeugdwetstandaarden. Daardoor ligt het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders, zorgkantoren en gemeenten tijdelijk stil. Om “gebroken berichtenparen” te voorkomen wordt door de ketenpartijen landelijk een freezeperiode geadviseerd.

Stuur als zorgaanbieder tot uiterlijk woensdag 18 maart, 23:00 uur, factuur- of declaratieberichten naar gemeenten (Wmo303 en Jw303).
Stuur als zorgaanbieder tot uiterlijk woensdag 25 maart, 17:00 uur, verzoeken om toewijzing naar gemeenten (Wmo315/Jw315) Dit geldt ook voor de start- en stopberichten (305 en 307). Na 17:00 uur is dit niet meer mogelijk.

Vanwege de voorbereidingen en migratie ligt het Wmo- en Jeugdwetberichtenverkeer volledig stil vanaf donderdag 26 maart 13:00 uur. Berichten uitwisselen met gemeenten is weer mogelijk vanaf maandag 30 maart 13:00 uur.

Meer informatie is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

Zorgprestatiemodel

In het nieuwe zorgprestatiemodel, dat de DBC- en basisGGZ gaat vervangen in 2022 is ook de FZ, de Forensische GGZ opgenomen. In het programma “Zorgprestatiemodel” wordt door veel beroepsgroepen meegewerkt (o.a. GGZ Nederland, LVVP, NVP, NIP). U bent dus waarschijnlijk vertegenwoordigd en via uw eigen kanalen al geïnformeerd. We halen er hier even uit wat voor u als gebruiker van CRSInternet relevant is.

De NZa heeft een tussenrapportage opgesteld die online is in te zien. Voor ons als softwareleverancier is met name de planning van belang. Voor de zomer van 2020 zijn de technische specificaties en de EI-standaarden gereed. Vanaf deze zomer hebben we dan tot de volgende zomer, van 2021, om de aanpassingen te realiseren. Als het goed is kunnen we vanaf april 2021 gebruik maken van de testomgeving.

Voor de inhoud van het nieuwe model verwijzen we naar de website. In het kort werkt u in een bepaalde setting (bijvoorbeeld ambulant) en heeft diagnostische consulten en behandelconsulten met een vastgestelde tijdsduur, beginnend bij 5, 15 en 30 minuten en oplopend naar 120 minuten, waarvan de vergoeding per beroep is bepaald. Ons streven is dat u zoveel mogelijk kunt werken in CRSInternet zoals u dat gewend bent.

De rapportage claimt dat de administratieve lasten structureel omlaag gaan “omdat minutenregistratie niet meer nodig is”, maar volgens ons blijft u gewoon in uw agenda afspraken noteren met een tijdsduur. Een agenda is immers ook nodig voor de interne verantwoording, planning en productiviteitsbewaking, om maar een paar zaken te noemen.

Is CRSInternet het meest geschikte EPD voor uw praktijk?

Probeer het uit!
Met een proefaccount kunt u de software bekijken en uitproberen.

gratis en vrijblijvend

Aanvraag demo-account

Probeer CRS Internet vrijblijvend uit

Hieronder kunt u de gegevens invoeren die wij nodig hebben om een demo-account aan te maken. Na verzenden van de aanvraag krijgt u binnen een werkdag een e-mail met de inloggegevens en kunt u tenminste dertig dagen gebruik maken van uw demo-account.

Door een account aan te vragen, gaat u akkoord met de voorwaarden:
• het account is alleen voor persoonlijk gebruik;
• de inloggegevens mogen niet worden doorgegeven;
• het gebruik is uitsluitend voor evaluatiedoeleinden;
• invoer van gegevens op eigen risico, deze zijn zichtbaar voor anderen;
• ingevoerde gegevens kunnen verwijderd worden.

We zullen u enkele emails sturen met behulpzame tips.

Opgave nieuwsbrief

Als u hieronder uw emailadres opgeeft, wordt u toegevoegd aan de emaillijst van Trompbx. U ontvangt dan informatie over CRS zoals updates of tips.

U kunt zich elk moment gemakkelijk uitschrijven via een link onderaan de email.

Scroll naar top