Nieuws: Juni 2020

Webinar introductie CRS Client Portal

Per 1 juli heeft uw client recht op digitale inzage in zijn dossier. De CRS Client Portal is hiervoor de ideale oplossing. Om hiermee kennis te maken en de interactie met CRSInternet te zien houden we de komende weken enkele webinars.

Image

woensdag 17 juni 16:00 uur inschrijven

dinsdag 23 juni 09:00 uur inschrijven

dinsdag 23 juni 19:00 uur inschrijven

De duur is circa 40 minuten. Mogelijk komen nog meer data beschikbaar, check onze website.

Update CRSInternet

In juli – het eerste of tweede weekend – gaan we een update uitvoeren van CRSInternet. Versie 3.7 wordt dan geïnstalleerd. Begin juli krijgt u nader bericht via een nieuwsbrief met de precieze datum en de inhoud van de nieuwe versie. Een van de aanpassingen betreft de rapporten ten behoeve van de productieverantwoordingen Jeugd.

Productieverantwoording Jeugd

Het rapport Productieverantwoording Jeugd is in twee varianten beschikbaar: ISD Protocol en een uitgebreide variant. Het rapport geeft inzicht wat er per jaar, per gemeente per productcode gedeclareerd is. Het is ontwikkeld conform het accountantsprotocol (“Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording wmo en jeugdwet 2018 (en 2019)”, Copro 18023C”).

In de uitgebreide variant van het rapport worden de details getoond van individuele gedeclareerde prestaties. Dit overzicht kan gebruikt worden om precies na te gaan welke gedeclareerde prestaties gebruikt zijn voor het rapport “Productieverantwoording jeugd ISD protocol”.

Deze rapporten zijn ook in een fix beschikbaar en kunnen per direct geïnstalleerd worden als u hier eerder behoefte aan heeft. Laat ons dat weten via een ticket op de selfserviceportal en we maken het in orde.

Website integraties

In de voorgaande nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over de integratiemogelijheden van uw website met CRSInternet. Inmiddels zijn we met de realisatie begonnen en worden binnenkort de eerste websites door SANDWebdesign opgeleverd.

Integratie betekent het publiceren van gegevens op uw website die in CRSInternet worden bijgehouden: nieuws, medewerker-informatie en wachttijden. Ook het bestaande aanmeldformulier wordt geïntegreerd, passend in de layout van de website. Heeft u interesse: neem contact met ons op.

Medmij label

Begin 2020 hebben we het MedMij label behaald. We zijn nu bezig met de verdere uitrol waarvoor o.a. nog een DigiD-audit nodig is. Vooral de circa dertig ontwikkelaars van PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) wachten op verdere stappen. Als onze klanten en wij zover zijn dan kunnen ook echt gegevens uit het EPD (CRSInternet) van de zorgaanbieder in een PGO getoond worden. We houden u op de hoogte.
Image

CRSInternet is een van de eerste EPD’s waarmee deze uitwisseling in de GGZ daadwerkelijk tot stand komt. Meer informatie op de site van MedMij.

Declareren aan client – losse afspraken

We willen graag de behoefte weten van klanten die losse afspraken, dus niet gerelateerd aan een prestatie (DBC, BGGZ- of Jeugdtraject), willen factureren via de koppeling met DataBrydge. We informeren u hierbij dat deze mogelijkheid bestaat via “declaratie aan client”. We willen graag ervaringen weten en de wensen met betrekking tot een eventuele uitbreiding of aanpassing, of anders wat de knelpunten in het gebruik zijn. Reacties via ons of direct aan info@zorgfinancials.frl

Is CRSInternet het meest geschikte EPD voor uw praktijk?

Probeer het uit!
Met een proefaccount kunt u de software bekijken en uitproberen.

gratis en vrijblijvend

Aanvraag demo-account

Probeer CRS Internet vrijblijvend uit

Hieronder kunt u de gegevens invoeren die wij nodig hebben om een demo-account aan te maken. Na verzenden van de aanvraag krijgt u binnen een werkdag een e-mail met de inloggegevens en kunt u tenminste dertig dagen gebruik maken van uw demo-account.

Door een account aan te vragen, gaat u akkoord met de voorwaarden:
• het account is alleen voor persoonlijk gebruik;
• de inloggegevens mogen niet worden doorgegeven;
• het gebruik is uitsluitend voor evaluatiedoeleinden;
• invoer van gegevens op eigen risico, deze zijn zichtbaar voor anderen;
• ingevoerde gegevens kunnen verwijderd worden.

We zullen u enkele emails sturen met behulpzame tips.

Opgave nieuwsbrief

Als u hieronder uw emailadres opgeeft, wordt u toegevoegd aan de emaillijst van Trompbx. U ontvangt dan informatie over CRS zoals updates of tips.

U kunt zich elk moment gemakkelijk uitschrijven via een link onderaan de email.

Scroll naar top