Het ZPM in CRSInternet

zorgprestatiemodel epd crsinternet
Alle klanten van CRSInternet kunnen gebruik maken van simulatierapporten waarin de vergelijking tussen het Zorgprestatiemodel (ZPM) en DBC of BasisGGZ gemaakt kan worden. Een uitgebreide toelichting is beschikbaar in de support-portal, en ook een video met uitleg.

Trompbx heeft met het EPD CRSInternet als focus de GGZ. U kunt er dus op rekenen dat we op tijd klaar zijn en dat het aantal aanpassingen dat u moet maken om het ZPM in gebruik te nemen minimaal is.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Zorgprestatiemodel

Algemene informatie over het ZPM kunt u vinden op de site die de NZa hierover heeft ingericht. We geven hieronder alleen de kern van de wijzigingen weer:

 • er wordt per maand gedeclareerd;
 • op basis van uren maal tarief;
 • alleen de directe tijd wordt gedeclareerd.

CRSInternet is voorbereid

Al bij het inbouwen van het WMO-traject hebben we rekening gehouden met de komst van nieuwe financieringsvormen (ja, u leest het goed, meervoud). Dat komt nu goed van pas.

Ons uitgangspunt is dat het gros van de gebruikers van CRSInternet – hulpverleners en secretaresses – gewoon door kan werken zoals ze gewend is. Het ZPM heeft geen invloed op de wijze van registreren van afspraken in de agenda en vastleggen van verslagen in een dossier.

ZPM-traject

In de agenda wordt bij een afspraak afhankelijk van de activiteitcode een prestatie verwacht. Dat kan een DBC, BGGZ-, Jeugd- of WMO-traject zijn. Daar komt vanaf januari 2022 een ZPM-traject bij. Op een DBC- of BGGZ-traject mogen alleen afspraken met een datum voor 1-1-2022 komen.

Waarom is een traject toch nodig? Het heeft veel voordelen om een “container” te hebben waarin afspraken en activiteiten voor een cliënt bij elkaar komen. Denk aan de volgende gegevens:

 • verwijzer en verwijsdatum;
 • gekoppelde diagnose;
 • streeftijd;
 • en meer

Maar ook gegevens die u bij de declaratie nodig heeft, zoals de setting en de zorgvraagzwaartetypering. De zorgvraagtypering wordt wel vastgelegd maar (nog) niet gebruikt in de contractering.

Inrichting

In de artikelen in de supportportal en de video over de simulatie wordt al uitgelegd dat er sprake is van nieuwe tabellen. Deze zijn door ons ingebouwd. Net als bij bestaande prestaties kunt u zelf de standaardinrichting aanpassen. Het is echter mogelijk om direct van start te gaan met de standaardinrichting, deze zijn altijd later nog aan te passen.

Activiteiten koppelen we aan een zorgcomponent zodat we weten waar we in de behandeling zijn. Dit is met name van belang voor het onderscheid in intake- en behandelfase.

Nieuwe activiteiten kunt u zelf aanmaken, een omschrijving geven en koppelen aan een ZPM-activiteit. Dit is analoog aan de werkwijze met een DBC en BGGZ-traject.

Directe en indirecte tijd

Dat indirecte tijd niet mee gedeclareerd kan worden betekent niet dat deze niet geregistreerd hoeft te worden. De registratie van indirecte tijd dient meerdere doelen:

 • verantwoording tijd;
 • tijdweergave in agenda;
 • meten productiviteit;
 • rapportage meting verhouding directe/indirecte tijd.

Wij geven standaardwaarden voor de directe/indirecte tijd bij de standaard-activiteiten. Op deze manier kunt u direct aan de slag zonder zich te hoeven verdiepen in de inrichting.

Wijzigingen in de inrichting kunnen zijn:

 • aparte activiteitcodes maken voor directe en indirecte tijd;
 • bijstellen standaardwaarden directe of indirecte tijd per activiteitcode;
 • instellen of de standaardwaarden wel of niet te wijzigen zijn.

Het niet meer vergoeden van indirecte tijd is zoals gezegd geen reden – naar onze mening – om geen indirecte tijd meer te registreren. De simulatie geeft inzicht in de verhouding directe- en indirecte tijd. Als u relatief weinig indirecte tijd nodig heeft is dat positief voor u, met de huidige tarieven. Maar de contractafspraken van de zorgverzekeraar kunnen voor elke zorgaanbieder anders uitpakken.

Indirecte tijd niet gedeclareerd, wel vergoed

Het lijkt aantrekkelijk zo min mogelijk indirecte tijd te hebben. Maar indirecte tijd wordt wel degelijk vergoed, namelijk via een opslag op het tarief van de directe tijd. We horen wel eens de suggestie om bijvoorbeeld het MDO te vervangen door een extra consult met een cliënt. Dit lijkt ons een kwalijke suggestie. Een MDO dient een doel om de behandeling zo goed mogelijk te verlenen, dit is niet voor niets. En verslagen moeten worden gemaakt, onderzoeken moeten nu eenmaal worden uitgewerkt.

Op de website van het Zorgprestatiemodel staat meer informatie onder de FAQ “Hoe wordt het MDO vergoed?”. In de gepubliceerde beleidsregel wordt vermeld dat het MDO verplicht kan zijn afhankelijk van de setting, let dus goed op wat van toepassing is. Daarnaast zijn er twee ZPM consulten voor intercollegiaal overleg waarop het MDO mogelijk wordt vergoed, de voorwaarden staan in de beleidsregel.

Jaarovergang

Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat alle DBC’s en BGGZ-trajecten volgens de regels per 31-12-2021 gesloten worden en zullen we een nieuw ZPM-traject per 1-1-2022 aanmaken. Wij onderzoeken nog of dit op de achtergrond kan of dat hiervoor een actie van een gebruiker nodig is, bijvoorbeeld omdat keuzes gemaakt moeten worden over de standaardwaarden in het te openen ZPM-traject.

Conclusie

Moet u zich verdiepen in het Zorgprestatiemodel? Het antwoord is ja, beter van wel. Om op de hoogte te zijn van de algemene werking van het model is een goede start de site zorgprestatiemodel.nl.

Moet u geld uitgeven aan consultants of simulaties buiten CRSInternet? Wat ons betreft niet, maar we kunnen u niet tegenhouden. Maar of het goed besteed zorggeld is valt te betwijfelen.

Wat moet u verder doen? Als u CRSInternet al gebruikt of tijdig aanschaft dan is dat zeer weinig. Volg onze Nieuwsbrief en richt uw aandacht vooral op het verlenen van goede zorg.

Blijf op de hoogte

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Andere artikelen

keuze epd crsinternet

Waarom kiest Vicino voor Trompbx?

CRSInternet is vanaf 1 januari 2022 het nieuwe EPD voor GGZ-aanbieder Vicino. CRS Client Portal wordt het portaal voor de cliënten.

Er zijn vele EPD aanbieders. Omdat ik nieuwsgierig ben hoe Vicino bij Trompbx uitgekomen is, heb ik dat gevraagd aan Tessa Wiersma (directeur Vicino) en Martine Stam (beleidsadviseur Vicino).

authenticator voor epd op laptop

Een authenticator gebruiken met CRSInternet

Zoals u in het artikel “Uw EPD beveiligen met tweestapsverificatie” heeft kunnen lezen, dient u tweestapsverificatie (2FA) te gebruiken voor uw EPD. Van de verschillende 2FA methodes is een authenticator een veilige, gebruiksvriendelijke en gratis optie.

In dit artikel leggen we uit wat een authenticator is en hoe u deze gebruikt met het elektronisch patiëntendossier CRSinternet.

Is CRSInternet het meest geschikte EPD voor uw praktijk?

Probeer het uit!
Met een proefaccount kunt u de software bekijken en uitproberen.

gratis en vrijblijvend

Aanvraag demo-account

Probeer CRS Internet vrijblijvend uit

Hieronder kunt u de gegevens invoeren die wij nodig hebben om een demo-account aan te maken. Na verzenden van de aanvraag krijgt u binnen een werkdag een e-mail met de inloggegevens en kunt u tenminste dertig dagen gebruik maken van uw demo-account.

Door een account aan te vragen, gaat u akkoord met de voorwaarden:
• het account is alleen voor persoonlijk gebruik;
• de inloggegevens mogen niet worden doorgegeven;
• het gebruik is uitsluitend voor evaluatiedoeleinden;
• invoer van gegevens op eigen risico, deze zijn zichtbaar voor anderen;
• ingevoerde gegevens kunnen verwijderd worden.

We zullen u enkele emails sturen met behulpzame tips.

Opgave nieuwsbrief

Als u hieronder uw emailadres opgeeft, wordt u toegevoegd aan de emaillijst van Trompbx. U ontvangt dan informatie over CRS zoals updates of tips.

U kunt zich elk moment gemakkelijk uitschrijven via een link onderaan de email.

Scroll naar top