Functies: Toestemmingsverklaringen

Voor veel acties is de instemming van de client vereist. Het gaat bijvoorbeeld om het informeren van de huisarts, het instemmen met de behandeling, het verzenden van diagnose informatie naar de zorgverzekeraar en meer.

U kunt deze toestemmingen aan de client vragen en het resultaat vastleggen bij de clientgegevens in CRSInternet. Wanneer u gebruik maakt van de portal dan kan uw client deze toestemmingen niet alleen zien, maar ook zelf beheren. Uiteraard staat bij elke toestemming een toelichting voor de client. CRS houdt rekening met de verleende toestemmingen waar dat relevant is.