Functies: Groepen

groepen

Het werken met groepen wordt door CRSInternet uitgebreid ondersteund. Het is heel eenvoudig om een “groepsafspraak” te maken, daarvoor hoeft niets ingericht te worden, het is een afspraak waar meerdere clienten bij aanwezig zijn.

Maar een groep kan ook uitgebreider zijn, een doorlopende groep voor depressiebehandeling bijvoorbeeld. Het is mogelijk zowel clienten als hulpverleners gedurende een periode aan een groep te laten deelnemen.

Gemak voor de hulpverlener

De groepsfunctionaliteit is in nauwe samenwerking met hulpverleners ontwikkeld. Wat is belangrijk, wat wil ik wanneer kunnen zien en hoe wordt het maken van een verslag zo eenvoudig mogelijk gemaakt? CRSInternet is er voor de hulpverlener.

De hulpverlener heeft snel een totaaloverzicht van de groep waarmee hij een afspraak heeft: wie neemt deel, hoe ver zijn ze? En bij het maken van één verslag van een groepssessie worden ook de dossiers van de individuele clienten bijgewerkt met precies die informatie die voor de client van toepassing is.