Functies: Gebruikerstypen

gebruikerstypen

CRSInternet wordt compleet gebruiksklaar geleverd met een aantal gebruikerstypen, maar u kunt zelf varianten hierop maken. Enkele veelvoorkomende varianten worden standaard meegeleverd.

Zien wat nodig is

Per gebruikerstype stelt u in welke onderdelen van CRSInternet beschikbaar zijn. Elke gebruikerstype heeft bovendien een eigen dashboard en ook het “voorblad” van een dossier – eigenlijk een mini-dashboard met informatie over een individuele client – bevat die componenten die voor het uitoefenen van de functie nodig zijn.

Passend bij uw organisatie

Een type kan eenvoudig uitgebreid worden, bijvoorbeeld van “secretaresse” naar “secretaresse financieel” als ook het berichtenverkeer of de declaraties door een (of meer) secretaresse wordt gedaan. Maar ook andersom: met beperkte rechten wordt het gebruikerstype “secretaresse” gebruikt om een type “receptioniste te definiëren.

Individueel

Elke individuele gebruiker van CRSInternet heeft de mogelijkheid om aanpassingen in de interface aan te brengen. Zo kunnen kleur, stijl en de volgorde van de componenten op de dashboards naar eigen voorkeur aangepast worden.