Functies: Declareren

declareren epd crs

CRSInternet gaat uitstekend om met meerdere financieringsstromen. De regels hieromtrent zijn veelal complex en aan verandering onderhevig. Elk jaar besteden we een aanzienlijk deel van onze programmeer-capaciteit aan het aanpassen van de software aan de nieuwe regels.

Wij werken daarmee nauw samen met andere ketenpartners en zijn trouwe bezoekers van de bijeenkomsten van bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), VECOZO, Vektis en GGZ Nederland.

Zorg wordt gedeclareerd bij VECOZO via EI-berichten (“EI” staat voor “externe integratie”). Vektis is de instantie die de definities van het berichtenverkeer maakt en onderhoudt, VECOZO is het declaratie-portaal van de gezamenlijke verzekeraars èn voor de gemeenten.

Volwassenen & zorgverzekeraars

De EI-berichten voor de basis-generalistische GGZ en de specialistische GGZ worden via de geldende declaratiestandaarden gemaakt zoals deze door Vektis worden vastgesteld en door VECOZO gebruikt. 

Jeugd & gemeenten

Voor de Jeugdzorg volgt CRSInternet het gehele iJW-berichtenverkeer en ook de declaraties. Er zij grote verschillen in contractvorm tussen de jeugdzorgregio’s. Met CRSInternet kunt u uw afspraken met de gemeenten in uw regio’s gedetailleerd vastleggen, de juiste berichten op tijd verzenden en vervolgens uw declaratie correct indienen.

WMO

Ook de berichten in het kader van de WMO worden door CRSInternet ondersteund, het werkgebied van TrompBX is de GGZ waar de WMO strikt genomen niet onder valt, maar meerdere klanten stellen het op prijs ook dit berichtenverkeer vanuit CRSInternet te kunnen doen.

Overige declaraties

Alle prestaties die u in CRSInternet registreert kunnen ook direct aan de client in rekening worden gebracht, conform de richtlijnen die hieraan door de zorgverzekeraars worden gesteld.

Naar eigen inzicht kunt u CRSInternet ook zo uitbreiden dat u een grote variëteit aan klanten kan bedienen. Voorbeelden uit de praktijk zijn: werkgevers, scholen, uitkeringsinstanties en projectorganisaties.

Is CRSInternet het meest geschikte EPD voor uw praktijk?

Probeer het uit!
Met een proefaccount kunt u de software bekijken en uitproberen.

gratis en vrijblijvend

Aanvraag demo-account

Probeer CRS Internet vrijblijvend uit

Hieronder kunt u de gegevens invoeren die wij nodig hebben om een demo-account aan te maken. Na verzenden van de aanvraag krijgt u binnen een werkdag een e-mail met de inloggegevens en kunt u tenminste dertig dagen gebruik maken van uw demo-account.

Door een account aan te vragen, gaat u akkoord met de voorwaarden:
• het account is alleen voor persoonlijk gebruik;
• de inloggegevens mogen niet worden doorgegeven;
• het gebruik is uitsluitend voor evaluatiedoeleinden;
• invoer van gegevens op eigen risico, deze zijn zichtbaar voor anderen;
• ingevoerde gegevens kunnen verwijderd worden.

We zullen u enkele emails sturen met behulpzame tips.

Opgave nieuwsbrief

Als u hieronder uw emailadres opgeeft, wordt u toegevoegd aan de emaillijst van Trompbx. U ontvangt dan informatie over CRS zoals updates of tips.

U kunt zich elk moment gemakkelijk uitschrijven via een link onderaan de email.

Scroll naar top