Functies: Agenda

De agenda is een centrale functie in CRSInternet. Voor de hulpverlener een start van het dagelijkse gebruik, snel en overzichtelijk en met een enkele klik in het dossier van de client. Vanuit de agenda kunnen snel verslagen toegevoegd worden aan het dossier, ook voor groepen is dit geoptimaliseerd.

Voor het secretariaat is de agenda onmisbaar. Het tijdrovende zoeken in agenda naar een gaatje voor een afspraak met meerdere hulpverleners is verleden tijd met de functie “Zoek beschikbare tijd”. Afspraken kunnen gedupliceerd worden, groepsafspraken zijn eenvoudig mogelijk en de beveiliging is gedetailleerd in te regelen.

Functies

De agenda kent een groot aantal functies:

 • kopieer-, knip- en plak-functies
 • slepen van afspraken
 • “hoover” of klik voor meer informatie
 • via werkpatronen snel zien wie waar werkt
 • locaties
 • kamerreservering
 • controle volledigheid
 • weergave productiviteit
 • meerdere weergave-stijlen
 • effectieve fiattering- en goedkeuringsopties
 • kleurgebruik per type afspraak en locatie
 • extra informatie via memo’s
 • Voorkeuren instelbaar per gebruikerstype en per individuele gebruiker
 • bijzondere diensten (bijvoorbeeld een “crisisdienst”) opvallend en eenvoudig weergeven

Snel en flexibel

Met de standaard-inrichting van CRSInternet kan direct begonnen worden. Aanpassen is mogelijk kan direct, maar ook op basis van de ervaringen.

Voor veel functies geldt dat als u ze niet gebruikt, ze ook niet in de weg zitten. Overbodige velden invullen omdat het systeem dat eist is er bij CRSInternet niet.

Omdat de agenda intensief gebruikt wordt door alle klanten heeft dit veel aandacht, in nauwe samenwerking met de gebruikers wordt nieuwe functionaliteit ontworpen, gerealiseerd en getest. Bij het ontwikkelen staat voorop dat de agenda snel moet zijn, elke wijziging of actie moet direct op het scherm getoond worden.

Mobiel en koppelbaar met andere agenda’s

Bij gebruik op een smartphone wordt de agenda-layout automatisch aangepast aan het gebruik voor de mobiele versie, agendafeed beschikbaar voor weergave in Outlook, Google Calendar, Apple Agenda, Thunderbird, e.d.