Proclaimer

Website

Tromp & Van Bruxvoort ZorgIT BV streeft ernaar dat alle informatie op deze site juist is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen, gewijzigde externe omstandigheden of technische storingen. Tromp & Van Bruxvoort ZorgIT BV heeft geen controle over de websites van derden waarnaar deze site verwijst.

De informatie op deze site heeft soms een algemeen karakter en is niet zonder meer toepasbaar op individuele situaties.

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tromp & Van Bruxvoort ZorgIT BV worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.