Nieuws: December 2021

ZPM

CRSinternet wordt deze maand uitgebreid met de mogelijkheid om OVP’s, reistijd en toeslagconsulten te registreren. Van deze consulten wordt nu de juiste prijs berekend, rekening houdend met het ZPM contract.

Het rapport per ZPM traject is uitgebreid met een aantal kolommen zoals zorglabels, toeslagconsulten en de totale verkoopprijs. Daarnaast wordt er veel werk verricht op de achtergrond om het declareren mogelijk te maken in 2022.

Aankomend weekend zal er een fix worden geplaatst die ook de foutmelding zal oplossen die ontstaat bij het afsluiten van DBC- en BGGZ trajecten wanneer code 22 (Overgang naar zorgprestatiemodel) wordt gebruikt.

Afgelopen weken hebben we drie webinars over het ZPM gegeven waar u zich voor aan kon melden. Een opname van een van de webinars is terug te zien via de Selfserviceportal. U kunt de opname vinden door in de Selfserviceportal te gaan naar de tegel ‘Starten met CRSInternet’ en dan te kiezen voor video-instructies.

iJW en iWmo berichtenverkeer versie 3.1

Op 1 april 2022 zal het iJW en iWmo berichtenverkeer 3.0 vervangen worden door versie 3.1
In een later stadium zullen wij u informeren over de belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op het gebruik van het berichtenverkeer in CRSInternet.

Health Cloud Initiative

Afgelopen zomer is Trompbx toegetreden tot Health Cloud Initiative (HCI). HCI is een initiatief van softwareleverancier Winbase uit Haarlem en Trompbx is de eerste die toetreedt. Het streven van HCI is om met innovatieve software de administratie voor enthousiaste hulpverleners tot nul terug te brengen.

In de afgelopen jaren is de wet- en regelgeving zo toegenomen dat er voor ontwikkeling van functionaliteit voor hulpverleners te weinig capaciteit overblijft. En deze trend zal gezien de ontwikkelingen (Wegiz, MedMij, ZPM) alleen maar toenemen.
Door samen te werken in HCI krijgen we veel meer mogelijkheden om capaciteit vrij te maken voor nieuwe ontwikkelingen en verbetering en zijn we beter in staat aan de vraag van onze klanten – en aan de eisen die aan hen en ons gesteld worden – te voldoen.

De eerste concrete voordelen van de samenwerking hebben we al ondervonden. Onder meer bij de ontwikkeling van de Zorgvraagtyperingstool (Honos+) voor het ZPM, de ondersteuning van de nieuwe declaratiestandaard GDS en de NEN7510-certificering en de audits in het kader van TVS en ISAE3402.

Trompbx blijft vanuit het kantoor Wageningen werken en blijft zijn focus houden op de GGZ met het EPD CRSInternet.

Prijsstelling koppeling EVS

De prijs van de koppeling van CRSInternet met een EVS per 1-1-2022 is bekend. Om duidelijk te maken waar deze kosten uit bestaan worden deze per 1-1-2022 gespecificeerd op de factuur die u van ons ontvangt.

De prijzen per FTE Voorschrijver per maand (exclusief btw) zijn als volgt:

  • koppeling Prescriptor € 24,10
  • gebruik G-Standaard (praktijk) € 2,80
  • gebruik G-Standaard (instelling) € 7,20
  • koppeling EVS CRSInternet € 7,70

Voor een instelling betekent dit dat de maandelijkse kosten per FTE Voorschrijver € 39,- bedragen (was € 37,-) en voor een praktijk € 34,60 (was € 32,-).

Voor gebruikers van het EVS Farmed is alleen de koppeling EVS CRSInternet van toepassing. De kosten van Farmed en het gebruik van de G-Standaard loopt via FarmedVisie.

Is CRSInternet het meest geschikte EPD voor uw praktijk?

Probeer het uit!
Met een proefaccount kunt u de software bekijken en uitproberen.

gratis en vrijblijvend

Aanvraag demo-account

Probeer CRS Internet vrijblijvend uit

Hieronder kunt u de gegevens invoeren die wij nodig hebben om een demo-account aan te maken. Na verzenden van de aanvraag krijgt u binnen een werkdag een e-mail met de inloggegevens en kunt u tenminste dertig dagen gebruik maken van uw demo-account.

Door een account aan te vragen, gaat u akkoord met de voorwaarden:
• het account is alleen voor persoonlijk gebruik;
• de inloggegevens mogen niet worden doorgegeven;
• het gebruik is uitsluitend voor evaluatiedoeleinden;
• invoer van gegevens op eigen risico, deze zijn zichtbaar voor anderen;
• ingevoerde gegevens kunnen verwijderd worden.

We zullen u enkele emails sturen met behulpzame tips.

Opgave nieuwsbrief

Als u hieronder uw emailadres opgeeft, wordt u toegevoegd aan de emaillijst van Trompbx. U ontvangt dan informatie over CRS zoals updates of tips.

U kunt zich elk moment gemakkelijk uitschrijven via een link onderaan de email.

Scroll naar top