"Initiële vulling" beschikbaar

Veel klanten hebben contracten afgesloten met de gemeenten en moeten de gemeenten informeren over de cliënten aan wie behandeling geboden en voortgezet wordt. Deze 'initiële vulling' wordt door CRS ondersteund.

Daarom hebben we afgelopen zondag 14 december 2014 een fix geïnstalleerd waarmee het bestand van de initiële vulling kan worden aangemaakt. Deze procedure kunt u vinden onder Beheer, Speciale acties.

De documentatie treft u aan bij het programma in CRSInternet. Kijk voor meer informatie over de transitie van Jeugdzorg elders op onze website.

085 4842 444

Dit is ons telefoonnummer (sinds 14-11-2014).

Jeugd GGZ naar gemeenten

Initiele vulling, conversie van de jeugd-DBC's en BGGZ-trajecten, de nieuwe standaard voor 2015. We krijgen er veel vragen over. De functionaliteit komt beschikbaar rond 20 december, op woensdag 3 december zijn we in beta-test gegaan met CRSInternet 3.30 en verzamelen nu de reacties. 

Als klant dient u vooral te weten dat het bestand voor de initiele vulling uit CRSInternet komt en dat het afsluiten van jeugd-DBC's en BGGZ-trajecten ook met de nieuwe versie geautomatiseerd kan worden gedaan.

Lees meer... 

Update 3.3

Medio december willen we versie 3.3 uitleveren hierin zitten de belangrijkste zaken die u vanaf 1-1-2015 nodig heeft. Met name de registratie voor de zorg die aan de gemeenten wordt gedeclareerd, waaronder de jeugdzorg. In deze versie is een script voorzien om DBC's voor jeugd automatisch af te sluiten per 31-12-2014 en een nieuwe intiele "jeugd-DBC" aan te maken. Afspraken vanaf 1-1-2015 komen op deze nieuwe DBC. U kunt dus blijven registreren voor jeugdigen, ook afspraken voor volgend jaar.

Inmiddels is begin november een fix geinstalleerd op versie 3.22. Lees hier wat de inhoud van deze fix is geweest. 

CRS is standaard EPD in Vlaanderen

Terwijl in Nederland via GGZ Nederland een uitgebreide aanbestedingsprocedure loopt die over een jaar of vijf moet leiden tot een nieuw EPD, wordt in Vlaanderen al sinds 2007 met CRSIntranet gewerkt. Goed om te weten dat ook buiten Nederland een groot aantal hulpverleners dagelijks hun dossiers en agenda bijhoudt met CRSIntranet.

Alle twintig centra voor geestelijke gezondheidszorg, zogenaamde CGG's, in Vlaanderen en Brussel werken met een Belgische variant van CRSIntranet. Afgelopen november stond in Zorgwijzer, een magazine van Zorgnet Vlaanderen, een artikel over het EPD. Ook op de website van het Vlaamsch Agentschap voor Zorg & Gezondheid wordt dit vermeld.

De versie is in grote lijnen gelijk aan de versie zoals die in 2007 door de Nederlandse instellingen werd gebruikt, maar is wel aangepast aan de Vlaamse situatie. Op de foto in het bovengenoemde artikel herkent u wellicht het scherm...