CRSInternet v3.21

Deze maand komt versie 3.21 van CRSInternet uit. Belangrijkste uitbreidingen liggen op het administratieve vlak: het invoeren van contracten voor DBC's en BasisGGZ is uitgebreid en flexibeler gemaakt. U kan productieafspraken en contracten invoeren en hierover rapporteren. Het declareren van prestaties die gestart zijn in 2014 kan met v3.22 die eind juni beschikbaar komt. Dit moeten we nog testen met zorgverzekeraars, volgens ZN (Zorgverzekeraars Nederland) zijn zij vanaf 1 juli in staat declaraties te ontvangen.

Nieuw: CRSRom

CRSInternet heeft met ingang 2014 de integratie met het ROM-systeem geperfectioneerd met een uitbreiding op het product: CRSRom. Niet meer inloggen in een apart ROM-systeem, alle detailgegevens ook in CRS te raadplegen, meerdere testen in een traject uitzetten en de aanlevering aan benchmark zijn in ene keer goed geregeld.   

De resultaten van testen worden automatisch bijgewerkt en nog mooier: een nieuwe test kan automatisch worden klaargezet als een aantal afspraken of een bepaalde tijd is verstreken. Lees meer...

checklist

 

XP beperkt bruikbaar

Sinds 8 april 2014 is de ondersteuning van WindowsXP door Microsoft gestopt. We hebben de beveiliging van CRSInternet verscherpt. Vanaf april is het gebruik van WindowsXP met Internet Explorer niet mogelijk, de browsers Firefox en Google Chrome zijn (nog) wel te gebruiken. Wij adviseren u echter uw OS te vernieuwen.

 windows xp logo

CRS is standaard EPD in Vlaanderen

Terwijl in Nederland via GGZ Nederland een uitgebreide aanbestedingsprocedure loopt die over een jaar of vijf moet leiden tot een nieuw EPD, wordt in Vlaanderen al sinds 2007 met CRSIntranet gewerkt. Goed om te weten dat ook buiten Nederland een groot aantal hulpverleners dagelijks hun dossiers en agenda bijhoudt met CRSIntranet.

Alle twintig centra voor geestelijke gezondheidszorg, zogenaamde CGG's, in Vlaanderen en Brussel werken met een Belgische variant van CRSIntranet. Afgelopen november stond in Zorgwijzer, een magazine van Zorgnet Vlaanderen, een artikel over het EPD. Ook op de website van het Vlaamsch Agentschap voor Zorg & Gezondheid wordt dit vermeld.

De versie is in grote lijnen gelijk aan de versie zoals die in 2007 door de Nederlandse instellingen werd gebruikt, maar is wel aangepast aan de Vlaamse situatie. Op de foto in het bovengenoemde artikel herkent u wellicht het scherm...