Toestemmingsverklaringen

Vanaf 25 maart is het mogelijk via VECOZO toestemmingsverklaringen aan ons te geven voor Jeugdwet en WMO berichtenverkeer en declaraties. 

EPDmeter

Wat vinden zorgprofessionals van het EPD dat zij gebruiken? Een initiatief van de Zorginformatiegroep is de EPDmeter

Doe ook mee, klik op het logo:

EPDmeter logo

Update CRSInternet 3.31

Zondagochtend 12 april is CRSInternet ge-update naar versie 3.31. Hierin is onder meer opgenomen:

  • aanlevering CBS (Jeugdwet);
  • declareren prestaties geopend in 2015 bij de Zorgverzekeraars;
  • rapportages m.b.t. Jeugdwet;
  • verbeterde validaties i.v.m. Jeugdwet;
  • aanlevering DIS volgens DIS GA 7.0;

Declareren aan de gemeente en de het invoeren van contracten met de gemeenten volgens de berichtstandaard JW321 komt in versie 3.32.

Lees meer (Jeugdwet 2015) ... 

085 4842 444

Dit is ons telefoonnummer (sinds 14-11-2014).

Versie 3.32 beschikbaar

De update CRSInternet versie 3.32 van 5 juli is om 13:30 uur succesvol afgerond.

CRSInternet versie 3.32 bevat als belangrijkste onderdeel het declaratiebericht JW321. Hiermee kunt u aan gemeenten DBC's en BasisGGZ-trajecten declareren. De vraag is echter of er aan de ontvangende kant al voldoende gemeenten gereed zijn om deze bestanden ook daadwerkelijk te ontvangen, de berichten zijn dat slechts een enkele gemeente dit al kan.

Ook andere wijzigingen zijn in deze versie meegenomen. Informatie-aanlevering aan gemeenten kan voor enkele regio's op maat in CRSInternet, anders via het standaard-formaat zoals we dat hebben gemaakt in versie 3.31. U vindt dit op de hoofdpagina onder "Jeugd" > "Rapportage jeugdzorg gemeenten". 

CRS is standaard EPD in Vlaanderen

Terwijl in Nederland via GGZ Nederland een uitgebreide aanbestedingsprocedure loopt die over een jaar of vijf moet leiden tot een nieuw EPD, wordt in Vlaanderen al sinds 2007 met CRSIntranet gewerkt. Goed om te weten dat ook buiten Nederland een groot aantal hulpverleners dagelijks hun dossiers en agenda bijhoudt met CRSIntranet.

Alle twintig centra voor geestelijke gezondheidszorg, zogenaamde CGG's, in Vlaanderen en Brussel werken met een Belgische variant van CRSIntranet. Afgelopen november stond in Zorgwijzer, een magazine van Zorgnet Vlaanderen, een artikel over het EPD. Ook op de website van het Vlaamsch Agentschap voor Zorg & Gezondheid wordt dit vermeld.

De versie is in grote lijnen gelijk aan de versie zoals die in 2007 door de Nederlandse instellingen werd gebruikt, maar is wel aangepast aan de Vlaamse situatie. Op de foto in het bovengenoemde artikel herkent u wellicht het scherm...