"Initiële vulling" 2e fase

Veel klanten hebben contracten afgesloten met de gemeenten en moeten hen informeren over de jeugd-cliënten aan wie behandeling geboden en voortgezet wordt. Deze 'initiële vulling' wordt door CRS ondersteund. De tweede ronde loopt van 15 januari tot 15 februari 2015. 

Er is in CRSInternet een speciale actie waarmee het bestand van de initiële vulling kan worden aangemaakt. Deze procedure kunt u vinden onder Beheer, Speciale acties.

De documentatie treft u aan bij het programma in CRSInternet. Meer informatie op go-jeugd. Inmiddels heeft de helpdesk ook een telefoonnummer:070-3738393.

085 4842 444

Dit is ons telefoonnummer (sinds 14-11-2014).

Jeugd GGZ naar gemeenten

Initiele vulling, conversie van de jeugd-DBC's en BGGZ-trajecten, de nieuwe standaard voor 2015. We krijgen er veel vragen over. De functionaliteit is beschikbaar met CRSInternet versie 3.30 die sinds einde december beschikbaar is. 

Als klant dient u vooral te weten dat het bestand voor de initiele vulling uit CRSInternet komt en dat het afsluiten van jeugd-DBC's en BGGZ-trajecten ook met de nieuwe versie geautomatiseerd kan worden gedaan.

Lees meer... 

Update 3.3

Eind december is CRSInternet versie 3.3 uitgeleverd. Herin zitten de belangrijkste zaken die u vanaf 1-1-2015 nodig heeft. Met name de registratie voor de zorg die aan de gemeenten wordt gedeclareerd, waaronder de jeugdzorg. In deze versie is een script voorzien om DBC's voor jeugd automatisch af te sluiten per 31-12-2014 en een nieuwe intiele "jeugd-DBC" aan te maken. Afspraken vanaf 1-1-2015 komen op deze nieuwe DBC. U kunt dus blijven registreren voor jeugdigen, ook afspraken voor volgend jaar.

Inmiddels zijn de eerste bevindingen bij ons binnen gekomen. En altijd zijn er wel kleine punten waar iets beter kan. Woensdag 14 januari is een fix op v3.30 geinstalleerd. Lees hier wat de inhoud van deze fix is. 

CRS is standaard EPD in Vlaanderen

Terwijl in Nederland via GGZ Nederland een uitgebreide aanbestedingsprocedure loopt die over een jaar of vijf moet leiden tot een nieuw EPD, wordt in Vlaanderen al sinds 2007 met CRSIntranet gewerkt. Goed om te weten dat ook buiten Nederland een groot aantal hulpverleners dagelijks hun dossiers en agenda bijhoudt met CRSIntranet.

Alle twintig centra voor geestelijke gezondheidszorg, zogenaamde CGG's, in Vlaanderen en Brussel werken met een Belgische variant van CRSIntranet. Afgelopen november stond in Zorgwijzer, een magazine van Zorgnet Vlaanderen, een artikel over het EPD. Ook op de website van het Vlaamsch Agentschap voor Zorg & Gezondheid wordt dit vermeld.

De versie is in grote lijnen gelijk aan de versie zoals die in 2007 door de Nederlandse instellingen werd gebruikt, maar is wel aangepast aan de Vlaamse situatie. Op de foto in het bovengenoemde artikel herkent u wellicht het scherm...